"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

GODZINY PRACY ŚWIETLICY
ROK SZKOLNY 2021/2022

RANO:

poniedziałek - piątek 6.50- 7.55

PO ZAJĘCIACH:

poniedziałek - czwartek 11.25-15.30, piątek 11.15-15.30

W godzinach 7:45-8:00, a także w czasie przerw obiadowych tj. 11:25-11:40 i 12:25-12:40 uczniowie zapisani do świetlicy przebywają na terenie szkoły pod opieką nauczycieli dyżurujących.

Jeżeli zaistnieje potrzeba zwolnienia dziecka  z zajęć świetlicowych rodzic jest zobowiązany do przesłania informacji  o tym do wychowawcy świetlicy Pani Anny Majerczyk za pośrednictwem modułu wiadomości w dzienniku elektronicznym LIBRUS.

Karta zapisu dziecka do świetlicy.pdf

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ARMII KRAJOWEJ W PCIMIU.pdf

 

NAUCZYCIELE PRACUJĄCY NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

Anna Majerczyk

 

Szkoła prowadzi nie tylko zajęcia dydaktyczne, ale pełni także funkcję opiekuńczo – wychowawczą, którą sprawuje świetlica szkolna. Jest to miejsce odpoczynku i zabawy po trudach nauki szkolnej. To tu uczniowie mogą przygotować się do lekcji i rozwijać własne zainteresowania. Pod opieką wychowawców świetlicy dzieci kształcą swoje umiejętności artystyczne. Ponadto uczniowie mający problemy w nauce mogą liczyć na fachową pomoc.

 

 

Podkategorie