"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

Uczniowie i przedszkolaki są objęci ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków w Towarzystwie Ubezpieczeniowym InterRisk.

 Polisa dla uczniów  EDU-A/P nr 103416

Polisa dla  przedszkolaków EDU-A/P nr 103411

 Wybrany został  wariant ubezpieczenia  za składkę 32 zł. Ubezpieczenie działa 24/H  na całym świecie tj. w domu, szkole i poza nią ,na zajęciach sportowych i wakacyjnych wyjazdach

Okres obowiązywania polisy: od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.

Zgłoszenie szkody:https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new

Wariant 32z

Wariant 32z 2Jak zgłosić szkodę?

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Wniosek o wypłatę świadczenia