"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

OFERTA UNIQA NA ROK 2019/2020 UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Uczniowie i przedszkolaki są objęci ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków w Towarzystwie Ubezpieczeniowym UNIQA S.A

Nr polisy 998 S 102586

Okres obowiązywania polisy: od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.

Zgłoszenie szkody: https://www.uniqa.pl/obsluga-i-kontakt/likwidacja-szkod/formularz-zdrowotny