"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

W październiku bieżącego roku dwie nauczycielki naszej szkoły uczestniczyły w dwudniowym seminarium Tool for School: Pokolenia Y, Z, pokolenie Google, a praca nauczyciela i pełnione przez niego role. Organizatorem szkolenia byłaFundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+. 

W ciągu dwóch dni nauczyciele uczestniczyli w wielu spotkaniach, warsztatach, dyskusjach. W wyniku tych zajęć jeszcze bardziejzostali umocnieni w przekonaniu, że rola współczesnego nauczyciela nie ogranicza się do nauczania przedmiotu. Pełni on często rolę psychologa, animatora, doradcy zawodowego oraz mediatora. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, prowadzący w praktyczny sposób udzielali uczestnikom profesjonalnego wsparcia, starali się dać narzędzia, wskazówki, zaproponować rozwiązania w takich dziedzinach jak gamifikacja, robotyka i w odniesieniu do problemu zw. z odmową chodzenia do szkoły, współpracy z rodzicami uczniów, a także przedstawić możliwości jakie dają szkołom programy Erasmus+ Młodzież oraz Europejski Korpus Solidarności.

Relacja fotograficzna: https://photos.google.com/album/AF1QipPY8ezeTyAqmJSw0Eyxqndr_WmRsdL2-fYX5V-_

M. Cichoń & J. Hobot