"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

Międzynarodowy projekt e-Twinning „Be a Sport” realizowany z klasą IVa i IVb.

Jest to projekt E-Twinning wraz z rówieśnikami z Portugalii, Turcji, Finlandii, Chorwacji, Litwy, Gruzji oraz Rumunii.

Projekt w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020

Nasz projekt ma na celu zdobycie nowych informacji na temat partnerów projektu, ich krajów i zwyczajów poprzez sport. Uczestnicy uczęszczają do przedszkoli i szkół podstawowych, co sprawia, że projekt jest angażujący, ale także bardzo ekscytujący i kreatywny. Projekt podzielony jest na dwie części, obie związane z różnymi sprawami, do których kieruje myśl przewodnia - sport.

Cele:
- zawieranie nowych międzynarodowych przyjaźni
- zdobywanie nowej wiedzy o krajach partnerskich
- ćwiczenie słownictwa związanego ze sportem
- promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu
- rozwijanie kreatywności uczniów i umiejętności motorycznych
- przedstawianie pracy projektowej najmłodszym uczniów, motywowanie ich do współpracy z innymi
- zachęcanie krewnych uczniów do wzięcia udziału w pracy nad projektem

POSTĘP DZIAŁAŃ
I część projektu - od grudnia 2018 r. Do czerwca 2019 r
- wprowadzenie partnerów
- prezentacje na temat sportu, które uprawiamy w naszych szkołach + quizy
- ulubione sporty naszych rodziców i dziadków - wywiady, krewni uczniów odwiedzają szkoły i przedszkola, aby porozmawiać o sporcie w przeszłości
- znani sportowcy / sportowcy z krajów partnerskich + quizy
- w jaki sposób wspieramy nasze lokalne i krajowe zespoły?
- podsumowanie pierwszej części

II część projektu - od września 2019 r. Do stycznia 2020 r
- jak spędziliśmy letnie wakacje? - aktywne sposoby spędzania wolnego czasu + quizy
- zaprojektowanie munduru dla sportowca / sportowca - konkurs
- dieta sportowca, przykłady posiłków + quizy
- Wymiana prezentów i kartek świątecznych
- podsumowanie drugiej części projektu

https://www.youtube.com/watch?v=XOrMB_kCi4I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR33i24F4zLcr8xm9QeYcLkWx8FUDJ5k1Km96ME2v9_vHkLD-5Rux0Y10sU  

Andrzej Tyrpuła