"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

Dyrekcja:
mgr Barbara Polańska

Nauczyciele:

mgr Mariusz Bajak- wychowanie fizyczne, wychowawca kl. IV

mgr Teresa Biela- nauczyciel wspierający proces kształcenia

mgr Iwona Bzdek- logopeda

mgr inż. Małgorzata Cichoń - matematyka, informatyka, wychowawczyni kl.VIIb

mgr Anna Dziadkowiec - język polski,  wychowawczyni kl.V


mgr Bożena Druzgała- neurologopeda


mgr Jolanta Hobot - język angielski


mgr Aneta Kotowicz- biologia, geografia, WDŻ, wychowawczyni kl VIII b

mgr Barbara Kudłacz - edukacja wczesnoszkolna,  matematyka, wychowawczyni kl. I

mgr Renata Kulka- nauczyciel wspierający proces kształcenia


Anna Majerczyk - wychowawca świetlicy

mgr Dorota Mucha - pedagog szkolny

mgr Agnieszka Marszalik - pedagog szkolny

mgr Agnieszka Szczepaniec - fizyka, chemia

mgr Elżbieta Ślusarczyk - edukacja wczesnoszkolna, wychowawczyni kl. III

mgr Katarzyna Tyrkalska - język polski, logopedia

mgr Andrzej Tyrpuła- wychowanie fizyczne, WOS, EDB, wychowawca kl. VIIa

mgr Bernadetta Wawok -  religia, geografia,  bibliotekarz, wychowawczyni kl.VIIIa

mgr Monika Wątor-  informatyka, matematyka, fizyka, chemia

mgr Agata Witek - edukacja wczesnoszkolna, wychowawczynki kl. II


ks. mgr Grzegorz Zastawny - religia


ks. mgr Maciej Medes – religia

 

Nauczyciele pracujący w oddziałach przedszkolnych

mgr Magdalena Gromek

mgr Irena Jarzembińska


mgr Halina Jaśkowiec

Anna Majerczyk

mgr Izabela Słowik

mgr Ewa Świętek