"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

Dyrekcja:

 • mgr Barbara PolańskaNauczyciele:

 • mgr Danuta Chmielik - język polski,  wychowawczyni kl. VII

 • mgr inż. Małgorzata Cichoń - matematyka, informatyka, wychowawczyni kl.IVB

 • mgr Anna Dziadkowiec - język polski,  wychowawczyni kl.VIII

 • Anna Majerczyk - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne

 • Wiesław Horabik - wychowanie fizyczne

 • mgr Jolanta Hobot - język angielski, wychowawczyni kl.VI

 • mgr Barbara Kudłacz - edukacja wczesnoszkolna,  matematyka, wychowawczyni kl. I

 • ]]]]]]]]
 • mgr Dorota Mucha - pedagog szkolny

 • mgr Małgorzata Mrozicka - historia, plastyka, muzyka, wychowawczynki kl. VB

 • mgr Elżbieta Ślusarczyk - edukacja wczesnoszkolna, wychowawczyni kl. III

 • mgr Agata Witek - edukacja wczesnoszkolna, wychowawczynki kl. II

 • mgr Bernadetta Wawok - przyroda, religia, geografia, wychowawczyni kl.VA

 • ks. mgr Grzegorz Zastawny - religia

  • ks. mgr Tadeusz Tylka - religia

  • mgr Aneta Kotowicz- biologia, geografia

  • mgr Agnieszka Szczepaniec - fizyka, chemia

  • mgr Monika Wątor- technika, informatyka, matematyka

  • Maria Piotrkowska- język angielski

 • mgr Iwona Bzdek- logopeda

 • mgr Magdalena Gromek- biblioteka szkolna

 •  Andrzej Tyrpuła- wychowanie fizyczne, wychowawca kl. IVa

 • Nauczyciele pracujący w oddziałach przedszkolnych
 • mgr Irena Jarzembińska

 • mgr Elżbieta Gruszkowska

 • mgr Halina Jaśkowiec

 • mgr Magdalena Gromek