"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

Lp.

ZADANIE - CZYNNOŚĆ

TERMIN

UWAGI

1

Organizacja roku szkolnego

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

3 września 2018 r.

21 czerwca 2019 r.

§2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 18.04. 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –
Dz. U. 46, poz. 432, z późn. zmianami

2

Zakończenie pierwszego semestru

styczeń    2019 r.

 

3

Terminy klasyfikacji śródrocznej

styczeń 2019 r.

czerwiec 2019 r.

Klasyfikacja przed feriami, wystawienie ocen; konferencja

4

Termin ferii zimowych

Termin ferii letnich


14 stycznia - 25 stycznia 2019 r.

 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.  

§3 ust.1, pkt.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 18.04.2015 w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U.nr 46. Poz. 432 z późniejszymi zmianami

5.

Przerwy świąteczne:

- zimowa

- wiosenna

 

23 grudnia – 01 stycznia 2019r.

18 kwietnia - 23 kwietnia2018 r.

§3 ust.1, pkt.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 18.04.2015 w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. nr 46. Poz. 432 z późniejszymi zmianami

6

Rekolekcje wielkopostne

Inne przerwy w nauce:

- dni wolne od zajęć

 

- egzamin kl.VIII

do uzgodnienia

31 października 2018 r.,                 2 listopada 2018 r.,                     21 grudnia 2018r.,                          2 maja 2019 r.

. 15,16 i 17 kwietnia 2019 r,

7

Spotkania z rodzicami

Wybory do Rady Rodziców

Dni otwarte

Zebranie wychowawców klas z rodzicami

Spotkanie dyrekcji z rodzicami

wrzesień 2018r.

wg kalendarza i potrzeb

 

8

Zebrania Rady Pedagogicznej i jej tematyka

zgodnie z Planem Nadzoru

terminy i tematy ustalone przez dyrektora szkoły