"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

UWAGA medium 7moevnh8

Lista dzieci przyjętych do Punktu i Oddziału Przedszkolnego

przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu  na rok szkolny 2021/2022


 

 

DyrekcjaSzkoły Podstawowej Nr 3 w Pcimiu ogłasza postępowanie rekrutacyjne 
do klasy I oraz Punktu i Oddziału Przedszkolnego
przy SP 3 Pcim 
na rok szkolny 2021/2022

Szczegóły oraz niezbędne druki dotyczące rekrutacji są dostępne w sekretariacie szkoły,  u wychowawców grup oraz  na stronie internetowej szkoły.

 

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022

1. 8 lutego 2021 r. – 12 lutego 2021 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w r.szk. 2021/2022

2. 22 lutego 2021 r. – 8 marca 2021 r. – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola w r.szk. 2021/2022 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów kryteriów.

3. 23 marca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

4. Do 12 marca 2021 r.- przyjmowanie kart zapisu do pierwszej klasy

5. Od 10 maja 2021 r. do17 maja 2021 r. -rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc.

 

 

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 5/2021Wójta Gminy Pcim z dnia 25 stycznia 2021 r.

Regulamin Rekrutacji do Punktu  i Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu
Karta zapisu dziecka do klasy I
Deklaracja o kontyuowaniu wychowania przedszkolnego(dla dzieci które uczęszczają do przedszkola)
Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola (dla dzieci, które jeszcze nie uczęszczają do przedszkola)

Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o zatrudnieniu
Pozostałe oświadczenia