"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

Projekt miał na celu uświadomienie dzieciom czym jest Zespół Downa. Nasze działania miały również uwrażliwić uczniów na tematykę chorób genetycznych i potrzebę pomocy wszystkim chorym.

W projekt bezpośrednio zaangażowani byli uczniowie klasy 5a, a pośrednio cała społeczność szkolna.

Uczniowie klasy 5a przygotowali skarpetkowe pocztówki. Pokolorowali i napisali życzenia i pozdrowienia do organizacji zajmującymi się pracą z osobami z Zespołem Downa. Pracując w parach wyszukali adresy tych organizacji i przygotowali do wysłania listy. W ramach zajęć w pracowni komputerowej przygotowaliśmy ulotki zachęcające wszystkich uczniów szkoły do założenia kolorowych skarpet nie do pary w dniu 21 marca. Uczniowie przygotowali gazetkę na szkolny korytarz, której celem było zwrócenie uwagi uczniów i rodziców na osoby z Zespołem Downa.

W ramach lekcji wychowawczych we wszystkich klasach przeprowadzone zostały pogadanki na temat Zespołu Downa. Czym się charakteryzuje ta choroba, jakie są jej przyczyny, jak wygląda życie osób chorych i życie z tymi osobami.

Uczniowie mieli możliwość wyszukania informacji w Internecie, a następnie podzielenia się nimi na forum klasy. Przyjrzeliśmy się również jak działają organizacje niosące pomoc chorym i ich rodzinom.

 

Celem projektu jest organizacja w dniu 21 marca kampanii edukacyjno- informacyjnej na rzecz Dzieci, Osób z Zespołem Downa. 
21 marca przypada Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. W tym dniu, zjednoczmy się z Nimi zakładając dwie różne, nie do pary, kolorowe skarpetki. Te niepasujące do siebie skarpetki mają symbolizować niedopasowane chromosomy. Niech cała społeczność szkolna wystąpi w tym dniu w dwóch różnokolorowych skarpetkach, zorganizujmy pogadanki dla naszych uczniów, przybliżmy im istotę tego dnia, wzbudźmy w nich chęć do niesienia pomocy, empatię, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Pokażmy , że ludzie z Zespołem Downa to bardzo wartościowe Osoby , od których możemy się wiele dobrego nauczyć. Obchody tego dnia ma poprzedzić rozesłanie kartek z życzeniami do stowarzyszeń, fundacji, instytucji związanych z Osobami z Zespołem Downa, jak również złożenie życzeń w formie nagranych przez nas filmów,

 

CELE

- zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej Zespołu Downa
- propagowanie praw ludzi z Zespołem Downa
- integracja uczniów z osobami niepełnosprawnymi
- wzbudzenie u uczniów uczuć pozytywnych: empatii, potrzeby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, współczucia, poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka

 

POSTĘP DZIAŁAŃ

Zadaniem wszystkich szkół uczestniczących w projekcie jest przygotowanie pogadanki informacyjnej dotyczącej Zespołu Downa dla całej społeczności szkolnej w dniu 21 marca 2019 r. Mile widziane również plakaty/ gazetki informacyjne.
Obchody tego dnia ma poprzedzić przygotowanie przez uczniów kartek - w formie kolorowych skarpetek- z życzeniami, które roześlemy do fundacji, stowarzyszeń, warsztatów zajęciowych i innych instytucji związanych z Osobami z Zespołem Downa. 
Istnieje również możliwość nagrania z uczniami filmików, na których przekażą oni osobiści życzenia oraz umieszczenie ich na Fanpagu tych instytucji, czy też przesłanie ich drogą mailową.
Postępy swoich prac będziemy na bieżąco dokumentować oraz dzielić się nimi na platformie.

 

SPODZIEWANE REZULTATY

Projekt w moim oczekiwaniu powinien być odnawiany corocznie, co roku zasób pomysłów na organizację tego dnia,w moim zamyśle, będzie szerszy i coraz bardziej ciekawy. Można by także wyjść z pomysłem poza granice naszego kraju . 
Rezultatem będzie z pewnością poszerzenie działalności szkół w zakresie integracji z osobami z Zespołem Downa i ich rodzinami, nabycie nowych doświadczeń, uwrażliwienie uczniów na potrzebę niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.