"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

CELE

Budzenie zainteresowań przyrodniczych i umiejętności obserwacji ptaków.
Poznanie nazw, głosów oraz gatunków ptaków.
Zrozumienie wędrówki ptaków.
Rozszerzanie umiejętności posługiwania się podstawowymi programami OFFICE.
Współdziałanie w grupie rówieśniczej.

POSTĘP DZIAŁAŃ

Poznanie gatunków ptaków występujących w pobliżu miejsca zamieszkania ( zdjęcia, atlasy ).

Konkurs fotograficzny „Ptaki wiosną”
Obserwacja i rozpoznawanie gatunków ptaków na danym terenie. Układanie wierszyków, zagadek, quizów o ptakach, rebusów.
Poznanie zagrożeń dla życia ptaków w swoim regionie ( spotkanie z leśniczym i ornitologiem, 

Przedstawienie ptaków różnymi technikami artystycznymi ( budki lęgowe, drzewko z ptakami, wykonanie sylwety bociana i kormorana).

SPODZIEWANE REZULTATY

Tworzenie prezentacji – materiały umieszczone w TWINNSPACE.
Prace plastyczne ( wystawa prac plastycznych i technicznych),teatrzyk.
Celowe obserwowanie przyrody (ptaki). Pogłębienie więzi z własnym regionem.
Poznanie nazw ptaków w swoim regionie, powracających wiosną do Polski.
Zdobycie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.

OPIS PROJEKTU

Spotkanie z leśnikiem

4 czerwca 2019 gościliśmy w naszej klasie niezwykłego gościa – leśnika, który wszystko wie  o lesie i jego mieszkańcach, a więc i o ptakach.  Na spotkanie zaprosiliśmy też kolegów z klasy drugiej i trzeciej. Wzbogaciliśmy swoją wiedzę na   temat ptaków zamieszkujących w naszej okolicy . Mieliśmy też okazję zobaczyć jak wyglądają nasze rodzime ptaki, ponieważ pan leśnik przyniósł figurki ptaków w ich oryginalnym rozmiarze i ubarwieniu .Teraz już bez trudu rozpoznamy niejednego  ptaka, którego zaobserwujemy w lesie lub w ogrodzie. Dowiedzieliśmy się też , że wiele gatunków ptaków  jest pożytecznych. Wiemy też co im zagraża i  jak je chronić.

 Pan leśnik pochwalił  dzieci, za ich ciekawość przyrodniczą i powiedział , że już dużo wiedzą o ptakach. W nagrodę otrzymaliśmy  odznaki z leśnymi zwierzętami.

 Pan leśnik przypomniał nam jak należy zachować się w lesie i co nam w nim zagraża .”Lasu nie należy się bać, trzeba tylko zachować ostrożność” – powiedział.  Dlatego pierwszaki nadal będą częstymi gośćmi.  Las jest piękny szczególnie wiosną i kryje przed nami jeszcze wiele tajemnic, które chcemy poznać!

  

https://twinspace.etwinning.net/86850/materials/files        

https://twinspace.etwinning.net/86850/home

KONKUR FOTOGRAFICZNY

W maju w naszej  w ramach projektu   zorganizowałam  KONKUR FOTOGRAFICZNY „Ptaki wiosną”. Zdjęcia  miały przedstawiać  ptaki w najbliższej okolicy .

 Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań światem przyrody i uwrażliwienie na jego piękno, poznanie różnorodności świata ptaków , doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych, budzenie aktywności twórczej uczniów.

  Konkurs adresowany  był do uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej .   Warunkiem udziału w konkursie  było złożenie jednego lub dwóch zdjęć na papierze oraz w wersji elektronicznej .