"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej
32-432 Pcim 598
tel: (12) 274-80-16
adres email: szkola3pcim3@wp.pl
NIP: 6812037479

Dyrektor szkoły: mgr Barbara Polańska

Dnia 22 lutego, z inicjatywy polonistek, zorganizowano wirtualne świętowanie Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. 

Uczniowie klas IV - VIII wzięli udział w przygotowanych quizach, wirtualnych zagadkach, sprawdzali znajomość ortografii czy znaczenia frazeologii.

Najlepsze rezultaty w poszczególnych klasach uzyskali:

klasa IV - Lena Tupta, Adam Starmach, Maja Kozak

klasa V - Lidia Pietrzyk, Wiola Zwijacz, Ola Jaśkowiec, Borys Pszczółka

klasa VI a - Julia Kudłacz, Michał Służalec, Gabrysia Kasprzyk

klasa VI b - Magda Starmach, Ola Mirochna, Maciek Mirek

klasa VII a- Julia Fedkowicz, Wiktoria Kudłacz

klasa VII b - Kamila Sarek, Dawid Rapacz

klasa VIII - Artur Klimas, Kuba Kurowski, Marcin Rapacz

 

Uczniowie klas VI - VIII mieli możliwość przygotowania memów i plakatów językowych. Wyróżniono Kamilę Róg z klasy VI b oraz Kamilę Sarek z klasy VII a.

Gratulujemy!

ADz.

1 marca wspominamy Żołnierzy Wyklętych - Niezłomnych, którzy sprzeciwiali się zastanemu po II wojnie światowej systemowi wpływów sowieckich na naszą ojczyznę.

Wielu z nich to działający w trakcie wojny partyzanci, członkowie Armii Krajowej.

Na ostatniej lekcji wychowawczej uczniowie klasy IV poznali krótką historię związaną z Żołnierzami Wyklętymi. Chcąc wyrazić symboliczną pamięć o bohaterach AK, przygotowali wybrane przez siebie symbole kojarzące się z im z Polską, ojczyzną, bohaterstwem i zaprezentowali się z nimi w trakcie dzisiejszej lekcji on-line.

Armio Krajowa, Bohaterowie Niezłomni - pamiętamy!

klasa IV z wychowawcą

wykleci kl.4

Nasza szkoła zaangażowała się w międzynarodowy projekt e-Twenning "Discovery of The Mind". Naszymi partnerami będą szkoły z Północnej Macedonii, Litwy, Turcji, Bułgarii. Nasz projekt ma na celu stworzenie środowiska uczenia sie opartego na grach. Będziemy 5 krajami, które chcą mieć udane partnerstwo Erasmus +, a dziękui temu projektowi chcemy się lepiej poznać. W trakcie trwania projektu popracujemy nad grami umysłowymi. Dzięki zajęciom zintegrowanym z programami szkolnymi chcemy włączyć gry w lekcje.  Nasi ucznioiwe będą mieli możliwość aktywnie uczestniczyć w lekcjach, angażować się tworząc własne gry. W ten sposób lekcje będą bardziej atrakcyjne. Dążymy do doskonalenia umiejętności uczniów i tworzenia radosnych i interesujących środowisk do nauki.

Filmik prezentujący nasz projekt

M. Cichoń & J. Hobot


Lista dzieci przyjętych do Punktu i Oddziału Przedszkolnego

przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu  na rok szkolny 2021/2022

 


DyrekcjaSzkoły Podstawowej Nr 3 w Pcimiu ogłasza postępowanie rekrutacyjne 
do klasy I oraz Punktu i Oddziału Przedszkolnego
przy SP 3 Pcim 
na rok szkolny 2021/2022

Szczegóły oraz niezbędne druki dotyczące rekrutacji są dostępne w sekretariacie szkoły,  u wychowawców grup oraz  na stronie internetowej szkoły.

 

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022

1. 8 lutego 2021 r. – 12 lutego 2021 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w r.szk. 2021/2022

2. 22 lutego 2021 r. – 8 marca 2021 r. – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola w r.szk. 2021/2022 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów kryteriów.

3. 23 marca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

4. Do 12 marca 2021 r.- przyjmowanie kart zapisu do pierwszej klasy

5. Od 10 maja 2021 r. do17 maja 2021 r. -rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 5/2021Wójta Gminy Pcim z dnia 25 stycznia 2021 r.

Regulamin Rekrutacji do Punktu  i Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu
Karta zapisu dziecka do klasy I
Deklaracja o kontyuowaniu wychowania przedszkolnego(dla dzieci które uczęszczają do przedszkola)
Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola (dla dzieci, które jeszcze nie uczęszczają do przedszkola)

Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o zatrudnieniu
Pozostałe oświadczenia

flagaNarodowe Święto Niepodległości jest dla nas dniem szczególnym, gdyż świętujemy  wolność naszej Ojczyzny i czcimy też pamięć o tych, którzy poświęcili dla Niej swoje życie, swój trud, talent, aby mogły ziścić się marzenia wielu pokoleń o niepodległości.

W tych dniach corocznie uroczyście obchodziliśmy dzień naszego patrona Armii Krajowej. Niestety ten trudny czas pandemii nie pozwolił nam na wspólnie świętowanie w szkole. Niemniej jednak łączymy się dzisiaj duchowo z kombatantami, którzy przez wiele lat zaszczycali nas swoją obecnością i przybliżali żywą historię. Was wszystkich, żywych i umarłych zapewniamy o naszej pamięci.

Chwała bohaterom!!!

Szanowni Rodzice!

Bardzo proszę o zapoznanie się z komunikatem Wójta Gminy Pcim dotyczącym nauczania zdalnego.

Informuję ponadto, że szkoła zorganizuje zajęcia rewalidacyjne w formie stacjonarnej w szkole dla uczniów, których rodzice zgłoszą taką potrzebę.
W szkole będzie też możliwość skorzystania z konsultacji organizowanych dla uczniów klasy ósmej z przedmiotów zdawanych na egzaminie końcowym.

Dzieci, na zajęcia rewalidacyjne, opiekę świetlicową oraz konsultacje proszę zgłaszać u wychowawców do 10 listopada 2020r.

Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej wg następującego harmonogramu:
poniedziałek -   7.50 do 11.30
wtorek       -   7.50 do 9.50 oraz 14.00 do 15.00
środa        -   7.50 do 9.50 oraz 14.00 do 16.30
czwartek     -   7.50 do 9.50 oraz 14.00 do 15.00
piatek       -   7.50 do 9.25

O nowych rozwiązaniach w zakresie nauki zdalnej w klasach I-III zostaniecie Państwo wkrótce poinformowani przez wychowawców klas.

Obecnie trwają uzgodnienia z firmą Microsoft w sprawie zakupu jednej platformy do prowadzenia pracy zdalnej we wszystkich klasach.
Ponadto informuję, że szkoła wydała już uczniom wszystkie dostępne laptopy, które przekazał nam Urząd Gminy.

Z poważaniem
Barbara Polańska- dyrektor szkoły.

Podkategorie