"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej
32-432 Pcim 598
tel: (12) 274-80-16
adres email: szkola3pcim3@wp.pl
NIP: 6812037479

Dyrektor szkoły: mgr Barbara Polańska

Miło nam poinformować, że projekt naszej szkoly "Splatter Of The Mind" z programu Erasmus + dotyczący zagranicznej wymiany uczniow zostal pozytywnie oceniony uzyskując 90,5 na 100 punktow i dostał dofinansowanie Narodowej Agencji. Projekt będzie realizowany przy współpracy 5 krajów (Polska, Litwa, Turcja, Rumunia, Macedonia). 

J. Hobot & M. Cichoń

"Kreatywność, innowacje, motywacja i nowe metodologie nauczania" - to szkolenie, w którym wzięły udział w lipcu bieżącego roku dwie nauczycielki z naszej szkoły. Kurs  został stworzony dla nauczycieli, którzy chcą dowiedzieć się więcej o zarządzaniu efektywną i nowoczesną klasą, która zachęca do uczestnictwa i zaangażowanej nauki przy użyciu kreatywności i najnowszych narzędzi klasowych. 

Znakomicie prowadzone zajęcia pod czujnym okiem trenera Alessandro Pumpo pozwoliły nam na zdobycie praktycznych doświadczeń związanych z krytycznym i kreatywnym myśleniem, technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w edukacji oraz umiejętnościami miękkimi uczniów. Dzięki poznaniu szeregu interaktywnych i angażujących ćwiczeń dowiedziałyśmy się jak jeszcze bardziej zwiększyć motywację uczniów do nauki, ustalać zasady pracy w klasie, przekazywać jasne instrukcje, monitorować, rozwijać relacje, włączać pracę w parach i grupach oraz oceniać kluczowe umiejętności. Zostałyśmy wyposażone w zestawy konkretnych pomysłów, jak zastosować nowe strategie nauczania, aby podnieść zaawansowane już umiejętności u dzisiejszych uczniów. 

Program szkolenia obejmował również dwie wycieczki kulturalne po Barcelonie, dzięki którym miałyśmy okazję poznać tradycje i zwyczaje Hiszpanów, szczególnie kulturę i historię Katalonii. Zdobyta wiedza z pewnością będzie miała zastosowanie podczas tzw. lekcji kulturowych na języku angielskim.

Bogate w zdobyte doświadczenia z nowymi pomysłami ruszamy w nowy rok szkolny 2020/2021.

Szkolenie zrealizowane ze środków programu Erasmus +, Akcja KA1.

Poniżej znajdziecie link do krótkiej relacji ze wizyty w Barcelonie:

Barcelona 2020 Erasmus+

J. Hobot & M. Cichoń


 

 Za  udział w licznych projektach  zrealizowanych przez nauczycieli i uczniów nasza szkoła otrzymała nagrodę eTwinning School Label 2020-2021

https://www.etwinning.net/files/etwinningschool/etwinning_school_mission.pdf

Szybki rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnej każe nam nauczycielom podejmować nieustannie doskonalenie zawodowe,  by móc sprostać wymaganiom edukacyjnym i oczekiwaniom uczniów i rodziców. Dlatego nasza szkoła opracowała  kolejny projekt pozwalający na  skorzystanie ze środków unijnych i zorganizowanie szkolenia zagranicznego doskonalącego umiejętności cyfrowe nauczycieli. Projekt pod nazwą „Europa dla aktywnych, aktywni dla Europy” jest realizowany w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej.

Celem zasadniczym projektu jest poprawa jakości pracy szkoły poprzez podniesienie kompetencji  zawodowych nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjnej i metodycznej. Jedno ze szkoleń odbyło się w styczniu 2019r. na portugalskiej wyspie Teneryfie. Mimo, że to okres zimowy, ten zakątek świata zawsze przyciąga swoją atrakcyjnością.

 Kurs skierowany był do liderów szkół podstawowych i nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności zarządcze w dziedzinie cyfryzacji, modernizacji infrastruktury technicznej szkoły, sieci, narzędzi do nauki online, bezpieczeństwa cyfrowego, wspierania innowacji, tworzenia cyfrowych zasobów edukacyjnych itp. Kurs pozwolił nam m.in. ocenić stopień „cyfrowej dojrzałości”  naszej szkoły. Analiza porównawcza z innymi europejskimi placówkami wyzwoliła w nas chęć działań i pozwoliła ustalić kierunek rozwoju naszej szkoły w tej dziedzinie. Opracowaną przez nas wizualizację i metody poprawy sytuacji  będziemy stopniowo wprowadzać w drodze zaproponowanych działań innowacyjnych. Wypracowane zasady zarządzania zmianą w szkole pomogą dyrektorowi łatwiej podejmować  konkretne inicjatywy.

Wykładowcy prowadzący szkolenie w formie warsztatów wiele uwagi poświęcili na praktyczne zastosowanie narzędzi cyfrowych, które oparte są na wzajemnym współdziałaniu nauczycieli, uczniów i dyrektora szkoły (Dysk Google, Google Classroom, EdShelf ,  e-Twenning). Wykorzystanie tych narzędzi znacznie ułatwi wspólną pracę, która może odbywać się w formie zdalnej w dogodnym dla każdego miejscu i czasie.

Na zakończenie kursu organizator (Euneos Finlandia) przygotował niespodziankę- wycieczkę na wulkan Teide  (3718m n.p.m.). Do samego krateru nie dotarłyśmy (niewiele brakowało!), ale mimo tego było to fantastyczne i niezapomniane przeżycie.

 Każdy taki wyjazd, również i ten, pomaga nam doskonalić umiejętność uczenia się opartego na wymianie doświadczeń nauczycieli i zarządców szkół z różnych krajów europejskich. Nabyte umiejętności,  wiedza, doświadczenie wielokulturowości, możliwość  żywego wykorzystania  języka angielskiego i kontakt z niepowtarzalnymi cudami natury – to wszystko zachęca do dalszego starania się o środki unijne w ramach funduszy europejskich.

Podejmujemy starania , aby również nasi uczniowie mogli uczestniczyć  w wymianie młodzieży w ramach programu ERASMUS+. Wspólnie z zagranicznymi partnerami aplikujemy o środki przeznaczone na ten cel. Mamy nadzieję, że uda nam się spełnić nasze plany.

Barbara Polańska

Maria Piotrkowska

https://spark.adobe.com/video/YCkGbqMkjatdX                                                                                                                                               

 https://coggle.it/diagram/XEHAp-havBrRMIt_/t/technology-is-useful-only-when-used-obj01_edu

wak4W związku z zakończeniem roku szkolnego 2019/20 serdecznie dziękuję za całoroczną pracę uczniom, nauczycielom i rodzicom.

To był szczególny rok stawiający nam wszystkim nowe, nieoczekiwane wyzwania.  Zarówno uczniowie jak i nauczyciele, a także rodzice musieli włożyć wiele wysiłku, aby sprostać  wymaganiom tego trudnego czasu. Wszystkim Wam należą się słowa wielkiego uznania, gdyż mimo przeszkód udało  się Wam pokonać  wszelkie trudności  i te zewnętrzne i wewnętrzne i szczęśliwie dobiec  do końca .

Wszystkim życzę bezpiecznego  i spokojnego wypoczynku. Do zobaczenia, mam nadzieję, we wrześniu w szkole.

Dyrektor szkoły

Barbara Polańska

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne uczniów i nauczycieli informuję, iż w b.r. szkoła nie organizuje uroczystego zakończenia roku szkolnego. Uczniowie i rodzice mogą uczestniczyć we mszy św. w kaplicy  w piątek 26.06.2020 r. o godz. 10:00.

Świadectwa można odbierać w dniach od 29.06.2020 r. do 03.07.2020 r. w godzinach od 8:30 do 12:00 w sekretariacie szkoły.

Przypominam o obowiązku zwrotu podręczników i książek do biblioteki  najpóźniej do 03.07.2020 r.

Dyrektor szkoły

 Barbara Polańska

 

Podkategorie